G O czyli Gospodarstwo Opiekuńcze

GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE TOSKANIA KOCIEWSKA

To jest opis opiniodawczy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w sprawie tzw. gosporarstw opiekuńczych.

Rolnictwo społeczne to zespół działań wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, aby wytworzyć świadczenia społeczne, na obszarach wiejskich lub podmiejskich, takie jak: rehabilitacja, terapia, chronione miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i inne działania przyczyniające się do integracji społecznej. W takim ujęciu chodzi m.in. o stworzenie - w ramach gospodarstwa rolnego - warunków umożliwiających osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwa w codziennych zajęciach w gospodarstwie, aby zapewnić rozwój i postępy tych osób oraz poprawić ich samopoczucie” – z opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rolnictwo Społeczne: zielone usługi terapeutyczno-opiekuńcze oraz polityka społeczna i zdrowotna”.

Innymi słowy: Rolnictwo społeczne łączy w sobie dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne i usługi społeczne – opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym. Wykorzystuje zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce w celu wytworzenia świadczeń społecznych na obszarach wiejskich lub podmiejskich. Świadczenia te mają na celu stworzenie w ramach gospodarstwa rolnego warunków, które umożliwiałyby osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w codziennych obowiązkach w gospodarstwie, aby zapewnić im poprawę samopoczucia.

A jeszcze prościej: pomóc ludziom, którzy pracują, ale muszą opiekować się swoimi starszymi rodzicami. Sami przez kilka godzin przebywają poza domem, a nie mogą jednak pozostawić rodziców bez opieki. Wówczas gospodarstwo opiekuńcze może okazać się rewelacyjnym rozwiązaniem.

Gospodarstwo opiekuńcze może być alternatywną formą pomocy dla osób starszych, dzieci, osób wykluczonych społecznie, ale także standardowym gospodarstwem rolnym 

Aggiunto: 2016-11-30 da me

Dove ci troviamo

Contatti

Mostra e-mail info@toskaniakociewska.pl

0048 502 646 967

Bochlin 71, 86-170 Nowe, Polska

Polski English Italiano