What's new?

Vege grill @ vegan grill

Z wiosną zawitał do naszego gospodarstwa Toskania Kociewska  również vege & vegan gril l ...

See more...

Add: 2018-05-05 By Arek


Zagroda edukacyjna

Toskania Kociewska proponuje spotkania rekreacyjno edukacyjno terapeutyczne dla dzieci i młodzieży....

See more...

Add: 2018-05-05 By arkadiusz


FERIE ZIMOWE 2018

Jak co roku zapraszamy na wyjątkowe Ferie Zimowe. Od 12 do 16 lutego czekamy na Was!!! Tradycyjnie dużo czasu poświęcimy na praktykowanie języka angielskiego ( English in the cou...

See more...

Add: 2017-11-07 By AP


Fundacja Toskania Kociewska

Fundacja Toskania Kociewska Cele, środki i zasady działania Fundacji Toskania Kociewska   Celem działania Fundacji jest: 1)integracja społeczna i międzypokoleniowa (osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone i defaworyzowane), 2)aktywizowanie intelektualne oraz fizyc...

See more...

Add: 2017-06-02 By Fundacja Toskania Kociewska


HORTITERAPIA

HORTITERAPIA, czyli leczenie ogrodem poprzez bezpośredni kontakt z ziemią, uprawami, kwiatami, warzywami, a wszystko to na terenie naszego gospodarstwa ekologicznego. Ogrodnictwo to nie tylko hobby, ale wilka możliwość spotkania się z ludzmi kt&o...

See more...

Add: 2016-12-27 By ME


G O czyli Gospodarstwo Opiekuńcze

GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE TOSKANIA KOCIEWSKA To jest opis opiniodawczy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w sprawie tzw. gosporarstw opiekuńczych. „Rolnictwo społeczne to zespół działań wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, aby wytworzyć świadczenia społeczne, na obszarach wiejskich lub podm...

See more...

Add: 2016-11-30 By me


be well ... czyli niedzielne spacery na kopyta cztery!!!

Wspólne spacery z osłami, w których mogą uczestniczyć duzi i mniejsi, jest to idealna forma spędzenia niedzielnego popłudnia. Jednym z głównych celów projektu jest integracja lokalnej społeczności i podniesienie świadomości przynależności do terenu i dbania o nasze wspólne dobro poprzez nie wyrzucanie odpadów do okolicznych lasów, zbier...

See more...

Add: 2015-10-19 By Admin

Our location

Contact details

Show e-mail info@toskaniakociewska.pl

0048 502 646 967

Bochlin 71, 86-170 Nowe, Polska

Polski English Italiano