ABC Osła

Zapraszamy na autorską edycję kursu przygotowującego do działań terapeutycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych z udziałem osła. 

Po raz pierwszy w wersji online.

Celem naszego kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie organizacji pracy onoterapeuty.

 • Onoterapia jako interdyscyplinarna metoda terapeutyczna wymaga wielopłaszczyznowego przygotowania teoretycznego i praktycznego, dlatego wykładowcami naszego kursu są wybitni specjaliści różnych dziedzin (hodowcy, zooterapeuci, weterynarze, psycholodzy, logopedzi, terapeuci, fizjoterapeuci, pedagodzy, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy) którzy posiadają  doświadczenie w pracy z osłami. Będziemy dzielić się fachową wiedzą opartą na gruntownym przygotowaniu zawodowym połączoną z bogatym programem zajęć praktycznych. 

  Udział we wszystkich 3 poniższych panelach szkoleniowych i pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego będzie uprawniać do prowadzenia działań z udziałem osłów na podstawie wydanego przez organizatora kursu certyfikatu wpisanego w rejestr certyfikowanych onoterapetów PSHO. 

  Kurs posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów Na Rzecz Rozwoju Hodowli i Onoterapii. 

  Po ukończeniu kursu istnieje możliwość odbycia dodatkowych praktyk wolontariackich w rekomendowanych placówkach. 

  • Czas trwania zajęć: 3h
  • Dostępność programu – całoroczna
  • Liczebność grupy: min. 12 os. max. 30 os.
  • Grupa docelowa: Grupy przedszkolne, Klasy I-III SP

Rezerwuj / Wiécej Informacji