Onoterapia

Onoterapia to terapia wspomagająca przy udziale osłów. Osły doskonale nadają się do działań rekreacyjno-edukacyjno-terapeutycznych, ale trzeba je dobrze znać. Dlatego organizujemy specjalistyczne szkolenia i kursy dla osób zainteresowanych pracą z osłami i ludźmi.

Kursy

1 - ABC Osła

Celem naszego kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie organizacji pracy onoterapeuty.

2 - Przewodnik Osła

3 - Onoterapia

Organizator: AKADEMIA ANIMALOTERAPII Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Hodowla Osłów Lubachów, Pensjonat Mariaż – 58-114 Lubachów 3

Co to jest onoterapia?

Onoterapia to terapia wspomagająca przy udziale osła. Terapia ta nie zastępuje terapii stosowanej, ale ją wspomaga. Często w terminologii specjalistycznej te terminy „przy udziale” zwierząt i „z przekazać” zwierząt się mieszają, albo są używane jako synonimy i to nie jest wg nas wymagane.

Osioł nie jest ani „używany” ani „używany”. On współpracuje z nami. Jest „podmiotem” i „przedmiotem”, dlatego właśnie używam zwrotu” terapia przy udziale osła. Z pomocą osłów można także prowadzić działanie edukacyjno-rekreacyjne posiłki na celu wspomagane sycho-relacyjne i poprawy jakości życia na różnych płaszczyznach.

W takich działaniach mogą uczestniczyć wszyscy: dzieci, dorośli, osoby z niepełnosprawnością, seniorzy.
Są to działania stosowane przy udziale zwierząt o różnych cechykach. Zwierzęta te są dobrze socjalizowane z człowiekiem, szukają z nim kontaktu i jest ten kontakt swobodny, niewymuszony, spokojny i dający dużo refleksji.

Onoterapia są to zabiegi indywidualne, obsługiwane do pacjenta.
Onoterapia wspomaga terapię główną i ma na celu leczenie konkretnej choroby. Jest realizowany przy udziale zwierząt odpowiednio przygotowanych. Ta terapia wspomagająca, ma na celu poprawę stanu psychicznego, fizycznego, poznawczego i emocjonalnego.
Jest planowana na podstawie rekomendowanych przez lekarza i / lub psychologa.

Cele są sprecyzowane i wymierne. Działania onoterapeutyczne są adresowane do osób z trudnościami zdrowotnymi, albo w różnych różnych niepełnosprawnościach lub psychicznej.

Dlaczego Osioł?


Osły to zwierzęta ciekawe, zainteresowane otoczeniem i są aktywne w relacji z człowiekiem.

Jest towarzyski, lubi kontakty fizyczne z człowiekiem, pozostaje blisko.
Osioł jest cierpliwy i potulny: uwielbia pieszczoty, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne.
Jest wolne i refleksyjne, jego ruchy są spokojne.Jest ufny i wzbudza zaufanie.
Jest sympatyczny: jego wygląd wzbudza opiekuńczość (neoteniczny)
Lubi współpracować i współuczestniczyć.
Chciałbyś / Chciałbyś lepiej poznać osły, uczyć się jak najlepiej z nimi współpracować?
Poznaj naszą ofertę ABC osła i Operator w rekreacji z osłonami i innymi osobami w zagrodach edukacyjnych. (Animator w agroturystyce i zagrodach edukacyjnych.)
Aby współpracować z osłonami trzeba najpierw poznać, poznać ich prawdziwe potrzeby gatunkowe.
                      
Przewodnik i zwierzęta przez niego należy znaleźć się doskonała i mają do siebie pełne zaufanie.
Przewodnik posiada niezbędną wiedzę z zakresu antrozoologii i etologii.