Regulamin Toskania Kociewska

Aby nam razem było fajnie, bezpiecznie i miło

Oto nasze proste zasady bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku

w TOSKANIA KOCIEWSKA Eco Farm with animals

 

 1. Jeśli już tu jesteś to zapraszamy współtworzenia tego miejsca i do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa obowiązującego w naszym gospodarstwie agroturystycznym.

Zapraszamy też do sugestii nowych ulepszonych punktów tego regulaminu. Napisaliśmy go wspólnie z różnymi gośćmi przebywającymi w naszych toskańsko kociewskich progach.

 1. Pamiętaj, że jest to czynne gospodarstwo ekologiczne ze zwierzętami, a więc wokół jest czysto i bezpiecznie, ale jesteś na wsi, więc nie zdziw się, że na wsi jest inaczej, po prostu inaczej.
 2. Rezerwacji wstępnej można dokonać za pomocą systemu rezerwacyjnego umieszczonego na naszej stronie w zakładce „rezerwuj”. Następnie czekamy na wpłacanie kaucji w kwocie 30% wartości pobytu na nasze konto bankowe. W przypadku braku wpłaty rezerwacja wstępna wygasa.
 3. Wnosząc przedpłatę w formie kaucji równocześnie oświadczacie, że zapoznaliście się z regulaminem pobytu w gospodarstwie agroturystycznym Toskania Kociewska i akceptujecie go w pełni.
 4. Po przyjeździe i zameldowaniu się zapraszamy do przeczytania jeszcze raz z uważnością naszych reguł, abyście poczuli się współodpowiedzialni za siebie, swoje dzieci, zwierzęta i wspólne przestrzenie.
 5. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 6. Jeżeli liczba gości jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo:
  – odmówić przyjęcia dodatkowych osób,
  – odstąpić od umowy z winy turysty, lub zmienić cenę noclegu.
 7. Gość naszego domu nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 8. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność (materialną i prawną), za szkody wyrządzone w obrębie gospodarstwa.
 9. Ze względu na przepisy rolne goście gospodarstwa nie powinni wchodzić, do pomieszczeń gospodarczych.
 10. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 11. Gospodarze wskazują turyście miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 12. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty ( 70 zł )

 

 1. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty.
 2. Wszyscy goście zajmujący dany pokój / domek, odpowiadają solidarnie, za wyrządzone szkody jak też ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, za dokonane, zniszczenia na terenie gospodarstwa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego.
 4. Dostęp do zwierząt w gospodarstwie (w tym osłów, koni, psów etc ) może odbywać się pod nadzorem gospodarzy lub osoby do tego wyznaczonej.
 5. Wasze uczestnictwo w pracach w gospodarstwie jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
 6. Za pobyt turysty poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 7. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelki szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.
 9. We wszystkich budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tylko w wyznaczonych miejscach.
 10. W godzinach 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono wspólnie z gospodarzami inne warunki.
 11. Przy paleniu w kominku należy zachować szczególną ostrożność.
 12. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących interpretacji regulaminu i uprzejmie proszą o jego przestrzeganie.
 13. Dobra hotelowa zameldowanie 15:00 a wymeldowanie 10:00
 14. Ręczniki i pościel są na wyposażeniu pokoi.
 15. Płatność za nocleg do uregulowania bezpośrednio po przyjeździe. Wszystkie inne usługi ( spacery z osłami, jazdy konne, posiłki) można uregulować indywidualnie.
 16. W przypadku rezygnacji z przyjazdu zwrot 100 % kaucji jest dokonywany w terminie 30 dni od daty zarezerwowanego pobytu. Do 15 dni przed ustalonym terminem zwracane jest 50% kaucji. W przypadku okresu krótszego niż 15 dni kaucja nie jest zwracana.
 17. W cenę pobytu wliczone są media, dostęp do części wspólnej domu ze wszystkimi przedmiotami wyposażenia i urządzeniami technicznymi, bielizna pościelowa, przybory toaletowe itp.
 18. Informacje turystyczne, mapy i foldery dotyczące okolicznych atrakcji znajdują się w naszym biurze turystycznym jak też w Sali edukacyjnej. Tam też znajduje się kolekcja książek i innych pomocy edukacyjnych.
 19. Nasz parking niestrzeżony monitorowany jest bezpłatny.
 20. W razie pilnej potrzeby apteczka znajduje się w budynku głównym w Sali edukacyjnej.
 21. Dostęp do zwierząt domowych w gospodarstwie ( osły, psy, konie, kury, odbywa się tylko pod nadzorem gospodarzy lub osoby przez nich wyznaczonej.
 22. Nie dokarmiajcie naszych zwierząt, ponieważ wszystkie one mają już swoją stałą dietę i czują się znakomicie, a każda zmiana może być dla nich niebezpieczna.

 

Pamiętaj, że wchodzenie na pastwisko i do boksów zwierząt, może być niebezpieczne.

Podchodzenie do dużych ssaków jak osły i konie zawsze w towarzystwie gospodarzy, albo osób przez nich wyznaczonych.

 1. Ceny za dodatkowe usługi:
  • Sprzątanie w pokoju na życzenie gościa: 40 zł
  • Nocleg z własną pościelą bądź śpiworem: 55 zł/osoba
  • Nocleg zwierzęcia ( koń, osioł, pies czy kot) : 40 zł/doba
  • Dostawka: 50 zł/ osoba
  • Dodatkowy komplet pościeli: 35 zł/ jednorazowo na cały okres pobytu.
  • Ognisko: 90 zł / Grill: 50 zł
  • Spacer z osłami 90 zł/godz/za nucleo famigliare od 2 do 4 osób
  • Jazda konna indywidualnie z instruktorem: 90 zł/godz. lekcyjna
  • Jazda konna dla początkujących: 50 zł/do pół godz.
  • Oprowadzanie dziecka 15 min/ 25 zł
  • Jazda konna z instruktorem w teren: 90 zł/1 godz. Zegarowa
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających w na terenie obiektu.
  38. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze obiektu oraz w każdym z apartamentów.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
 3. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, mogą być dochodzone na drodze cywilno-prawnej.
 4. Obiekt oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.

Postanowienia dodatkowe

 1. Obecność zwierząt na terenie obiektu jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od obsługi obiektu i jest uzależniona o gatunku oraz rasy zwierzęcia. Po uzyskaniu zgody zwierzęta mogą przebywać za dodatkową opłatą (40zł za dobę pobytu). Jednakże właściciel jest zobowiązany za trzymanie go w taki sposób aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości oraz personelu. Obecność psów ras uznawanych powszechnie za niebezpieczne oraz mieszańców tych ras jest bezwzględnie zakazana. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę zarówno na terenie obiektu jak i na całej posesji.